Krigets skola

Författare: Alexandre Najjar
Översättning: Ragna Essén
Utkom: april 2009
ISBN: 9789197734714

»För mig var kriget en outhärdlig mardröm, men också – det vill jag inte förneka – en livets skola. Hemingway har sagt att varje krigserfarenhet är ovärderlig för en författare. Jag tror att han har rätt. Utan kriget skulle jag ha varit en annan människa. Säkert kommer jag hela livet att beklaga att jag inte fick vara ung under fredstid (jag var åtta år när kriget bröt ut och tjugotre när kanonerna tystnade) och att jag ofta fick se döden på alldeles för nära håll. Men dessa sorger och prövningar har gett mig en annan syn på lyckan. En dag utan bombningar, en bro utan krypskyttar, en natt utan strömavbrott, en väg utan avspärrningar, en klar himmel utan raketer … för mig är allt sådant numera liktydigt med lycka.»

I Krigets skola berättar den libanesiske författaren Alexandre Najjar gripande, med kärlek och humor om sin uppväxt i inbördeskrigets Beirut 1975-89.


Recensioner

»’Våra liv’ blir en metaroman, en gestaltning av vad som pågår i en författares huvud. Ett litet sandkorn och runt det en skavande fantasi eller verklighet som skapar lager på lager till en skimrande pärla. ... Språket är tätt och rikt, ett njutningsfullt flöde tack vare Lafons användning av skiljetecken. Bildspråket rinner likt vatten; i alla fall den här läsaren ville inte att det ska upphöra.»

Jönköpings-Posten om Våra liv

»Våra liv är en vacker och tät roman.»

Aftonbladet om Våra liv

»Detta är en mycket fin samling dikter, stillsamt eftertänksamma, på ett enkelt och avskalat språk, där varje ord är noga utvalt. Översättningen är mycket lyhörd.»

»Lafons precisionsprosa gör boken omöjlig att lägga ifrån sig. En tidsbild av några årtionden från den fredliga epoken efter andra världskriget som nu går mot sitt slut men som lever i Lafons vackra bildspel från Paris tolfte arrondissement.»

Norrbottens-Kuriren om Våra liv

Nyhetsbrev

Följ oss på Facebook Twitter