Udtja Lasse

Udtja Lasse (1934-2021) föddes som Lars Norberg i Varjisträsk, Varggájaure i trakten av Udtja sameby i Norrbotten. redan i unga år skrev han om sin anknytning till hembygden, dess natur, människorna och deras leverne.

Efter en yrkeskarriär inom utrikesförvaltningen fick han regeringens uppdrag att utreda de svenska samernas renbetesrättigheter. Då han inte fick gehör för sina förslag om en ny svensk samepolitik, skildes Norberg från uppdraget. Som Udtja Lasse skrev han då den engagerade boken Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure.


Minnen och historier från Lappmarken
Minnen och historier från Lappmarken består av de två volymerna Minnen från Varggájaure 1934-1944 sa..

Recensioner

»200 sidor perfektion!»

Go'kväll, SVT om La familia grande

»Hennes språk är kort, kärnfullt och liksom andlöst fint tolkat av översättaren Maria Bodner Gröön. Det är sällan man verkligen känner hur mycket det kostat av suld, skam och svåra minnen för en författare att berätta. Meningarna jagar över sidorna, men Kouchner får ändå genast med sig mig in i mörkret kring den komplexa familjehemligheten.»

Dagens Nyheter om La familia grande

Nyhetsbrev

Följ oss på Facebook Instagram