Udtja Lasse

Udtja Lasse (1934-2021) föddes som Lars Norberg i Varjisträsk, Varggájaure i trakten av Udtja sameby i Norrbotten. redan i unga år skrev han om sin anknytning till hembygden, dess natur, människorna och deras leverne.

Efter en yrkeskarriär inom utrikesförvaltningen fick han regeringens uppdrag att utreda de svenska samernas renbetesrättigheter. Då han inte fick gehör för sina förslag om en ny svensk samepolitik, skildes Norberg från uppdraget. Som Udtja Lasse skrev han då den engagerade boken Begrav mitt hjärta i Udtjajaure.


Minnen och historier från Lappmarken
Minnen och historier från Lappmarken består av de två volymerna Minnen från Varggájaure 1934-1944 sa..

Recensioner

»Man brukar tala om en konstnärs sena stil. Det slår mig att Modiano nått dit nu. I sina senaste tre-fyra böcker – och inte minst i ’Osynligt bläck’ – har han hittat en perfekt, seren ton och en märkvärdig förmåga att få stillsamma, vardagliga iakttagelser att framstå som sprängstoff. Mening följer på mening i ett sällsamt, njutnigsfyllt flöde. Ett halvt bortglömt eller länge negligerat minne aktiveras och fylls av glödande innebörd.» 

Sydsvenskan om Osynligt bläck

Nyhetsbrev

Följ oss på Facebook Instagram