Färder i filmens värld

Författare: J. M. G. Le Clézio
Översättning: Ulla Bruncrona
Utkom: maj 2010
ISBN: 9789197734790

»Historien fortsätter på gatan efter att ordet Slut har utplånats och biografsalongen har återgått till sitt viloläge, det vill säga tystnad och mörker, med bara några möss på jakt efter smulor mellan raderna av hopfällda stolar. Historien fortsätter, personerna, orden, musiken, känslorna och utbytet. Barnen härmar hjälten några ögonblick till, de vuxna pratar, diskuterar och kritiserar … Älskande famnar varandra men drömmer kanske om en annan kärlek. Tiden har upphävts för en stund.»

J.M.G. Le Clézio är en passionerad filmälskare. I Färder i filmens värld, 2007, berättar han lustfyllt om sina starka filmupplevelser, alltifrån 1940-talets seanser i mormoderns våning i Nice med en Pathé Babyprojektor och ett lakan som filmduk till möten med dagens unga koreanska filmskapare. Färden går via mästare som Jean Vigo, Yasujiro Uzu, Antonioni, Godard och Bergman, vars Sommaren med Monika Le Clézio skriver om med särskild värme.

Översättning av Ulla Bruncrona.


Recensioner

»Det är svårt att inte bli John Mitchell under läsningen. Gaëlle Josse skriver hans dagbok de sista nio arbetsdagarna på Ellis Island med en stark närvaro och trovärdighet och ständigt under läsningen kommer tankar som: Vilken tur jag haft som inte tvingats fly.»

»en högst meningsfull insats för att ge röst åt människor vars öden sedan länge är glömda.»

»Det händer inget särskilt i ’Våra liv’ men ibland kommer det dagar då sömmarna spricker och det alldagliga kommer ur gängorna och sen är allt som vanligt igen, man anpassar sig, man åldras, man fortsätter. Och dessa dagars uppfinnare och detaljerade uttolkare är hon, den mästerliga Marie-Hélène Lafon.»

Kulturnytt, P1 om Våra liv

»’Våra liv’ blir en metaroman, en gestaltning av vad som pågår i en författares huvud. Ett litet sandkorn och runt det en skavande fantasi eller verklighet som skapar lager på lager till en skimrande pärla. ... Språket är tätt och rikt, ett njutningsfullt flöde tack vare Lafons användning av skiljetecken. Bildspråket rinner likt vatten; i alla fall den här läsaren ville inte att det ska upphöra.»

Jönköpings-Posten om Våra liv

Nyhetsbrev

Följ oss på Facebook Twitter