Färder i filmens värld

Författare: J. M. G. Le Clézio
Översättning: Ulla Bruncrona
Utkom: maj 2010
ISBN: 9789197734790

»Historien fortsätter på gatan efter att ordet Slut har utplånats och biografsalongen har återgått till sitt viloläge, det vill säga tystnad och mörker, med bara några möss på jakt efter smulor mellan raderna av hopfällda stolar. Historien fortsätter, personerna, orden, musiken, känslorna och utbytet. Barnen härmar hjälten några ögonblick till, de vuxna pratar, diskuterar och kritiserar … Älskande famnar varandra men drömmer kanske om en annan kärlek. Tiden har upphävts för en stund.»

J.M.G. Le Clézio är en passionerad filmälskare. I Färder i filmens värld, 2007, berättar han lustfyllt om sina starka filmupplevelser, alltifrån 1940-talets seanser i mormoderns våning i Nice med en Pathé Babyprojektor och ett lakan som filmduk till möten med dagens unga koreanska filmskapare. Färden går via mästare som Jean Vigo, Yasujiro Uzu, Antonioni, Godard och Bergman, vars Sommaren med Monika Le Clézio skriver om med särskild värme.

Översättning av Ulla Bruncrona.


Recensioner

»Ni som ännu inte bekantat er med Marie-Hélène Lafons författarskap har en underbar läsvandring framför er.»

Svenska Dagbladet om En sons historia

»Det är lågmält skimrande texter om ett svunnet Norrbotten, ett eget universum, där världshändelserna bara på omvägar letade sig in.»

»Man brukar tala om en konstnärs sena stil. Det slår mig att Modiano nått dit nu. I sina senaste tre-fyra böcker – och inte minst i ’Osynligt bläck’ – har han hittat en perfekt, seren ton och en märkvärdig förmåga att få stillsamma, vardagliga iakttagelser att framstå som sprängstoff. Mening följer på mening i ett sällsamt, njutnigsfyllt flöde. Ett halvt bortglömt eller länge negligerat minne aktiveras och fylls av glödande innebörd.» 

Sydsvenskan om Osynligt bläck

»Jag får intrycket av att denna korta text [Barnet och kriget] ger nyckeln till författarskapets innersta rum, upprinnelsen till en livslång solidaritet med barnets perspektiv.»

Svenska Dagbladet om Sång till Bretagne

Nyhetsbrev

Följ oss på Facebook Instagram