Krigets skola

Författare: Alexandre Najjar
Översättning: Ragna Essén
Utkom: april 2009
ISBN: 9789197734714

»För mig var kriget en outhärdlig mardröm, men också – det vill jag inte förneka – en livets skola. Hemingway har sagt att varje krigserfarenhet är ovärderlig för en författare. Jag tror att han har rätt. Utan kriget skulle jag ha varit en annan människa. Säkert kommer jag hela livet att beklaga att jag inte fick vara ung under fredstid (jag var åtta år när kriget bröt ut och tjugotre när kanonerna tystnade) och att jag ofta fick se döden på alldeles för nära håll. Men dessa sorger och prövningar har gett mig en annan syn på lyckan. En dag utan bombningar, en bro utan krypskyttar, en natt utan strömavbrott, en väg utan avspärrningar, en klar himmel utan raketer … för mig är allt sådant numera liktydigt med lycka.»

I Krigets skola berättar den libanesiske författaren Alexandre Najjar gripande, med kärlek och humor om sin uppväxt i inbördeskrigets Beirut 1975-89.


Recensioner

»200 sidor perfektion!»

Go'kväll, SVT om La familia grande

»Hennes språk är kort, kärnfullt och liksom andlöst fint tolkat av översättaren Maria Bodner Gröön. Det är sällan man verkligen känner hur mycket det kostat av suld, skam och svåra minnen för en författare att berätta. Meningarna jagar över sidorna, men Kouchner får ändå genast med sig mig in i mörkret kring den komplexa familjehemligheten.»

Dagens Nyheter om La familia grande

»Det är ingen vacker bild Camille Kouchner, på effektiv, korthuggen prosa, tecknar av de vuxna hon som barn var utlämnad åt. (…) Kouchners skildring av ett i det närmaste tvångsmässigt dyrkande av frihet och ett kategoriskt avvisande av förbud väcker många frågor. Bör verkligen allt vara tillåtet? Är frihet under tvång frihet överhuvudtaget? Förutsätter frihet egoism? Och är frihet verkligen det högsta värdet av alla?»

Svenska Dagbladet om La familia grande

»Hennes bok är en otäck berättelse om hur 60- och 70-talens sexuella revolution kunde användas som kuliss för övergrepp mot barn, berättad av en insider. ... På ett naket och rumphugget, faktiskt poetiskt språk, gör hon upp med bristen på empati i ett samhälle där barns rättigheter alltid kommer i andra hand. Det blir en modig uppgörelse, inte bara med dåtidens förövare, utan också med de högt uppsatta som vet vad som pågår, men fortfarande väljer att blunda.»

Expressen om La familia grande

Nyhetsbrev

Följ oss på Facebook Instagram