Fjärilens tyngd

Författare: Erri De Luca
Översättning: Madeleine Gustafsson
Bandtyp: Danskt band
Sidantal: 96
Utkom: Maj 2021
ISBN: 9789186497804

Någonstans i de italienska Alperna härskar sedan många år en alpget över sin flock. Sin exceptionella storlek och styrka till trots, känner djuret på sig att hans sista tid som kung har kommit. Inte långt därifrån har en tjvuvskytt återvänt för att leva uppe i bergen, och även hans tid börjar bli knapp. Hans sista ambition som jägare är att fälla det enda djur som alltid har undkommit honom.

Kring dessa två starka krafter fladdrar en vit fjäril för att slutligen stanna på alpgetens vänstra horn.

Fjärilens tyngd är en gripande, svindlande vacker saga, i vilken författaren på ett poetiskt och djupt personligt språk sammanfattar sin vision av människans samspel med naturen.


Recensioner

»Ni som ännu inte bekantat er med Marie-Hélène Lafons författarskap har en underbar läsvandring framför er.»

Svenska Dagbladet om En sons historia

»Det är lågmält skimrande texter om ett svunnet Norrbotten, ett eget universum, där världshändelserna bara på omvägar letade sig in.»

»Man brukar tala om en konstnärs sena stil. Det slår mig att Modiano nått dit nu. I sina senaste tre-fyra böcker – och inte minst i ’Osynligt bläck’ – har han hittat en perfekt, seren ton och en märkvärdig förmåga att få stillsamma, vardagliga iakttagelser att framstå som sprängstoff. Mening följer på mening i ett sällsamt, njutnigsfyllt flöde. Ett halvt bortglömt eller länge negligerat minne aktiveras och fylls av glödande innebörd.» 

Sydsvenskan om Osynligt bläck

»Jag får intrycket av att denna korta text [Barnet och kriget] ger nyckeln till författarskapets innersta rum, upprinnelsen till en livslång solidaritet med barnets perspektiv.»

Svenska Dagbladet om Sång till Bretagne

Nyhetsbrev

Följ oss på Facebook Instagram